Näringsbalans - Brister

Att kunna täcka kroppens behov av mineraler och vitaminer borde vara möjligt genom vanlig kost. Men vid perioder då det ställs extra krav på kroppen och behovet ökar, kan det uppstå svårigheter. Den mängd mat som då är aktuell att inta dagligen, kan vara orimligt stor. Här blir kosttillskott ett motiverat komplement.

Kroppens känslighet för mineral- och vitaminunderskott är betydligt större, än känsligheten för svängningar i tillförseln av kolhydrater, protein och fett.

Måltid par

Orsaker

Alla är olika – både till kroppsstorlek och matvanor, kaloriförbrukning och fysisk aktivitet. Tränar man hårt eller lever stressigt kan behovet av vitaminer vara betydligt större än rekommenderade dagsdoser.

- Snabba stressiga måltider med dåligt tuggad mat, vilket försvårar för kroppen att tillgodogöra sig näringsämnen.

- Genetiska faktorer med bl. a försämrat näringsupptag i tarmen.

- Vegetarianer får inte automatiskt i sig vissa ämnen.

- Gravida och ammande kvinnor liksom växande barn behöver mer.

- Kroniska sjukdomar och vissa läkemedel ”konsumerar” en stor mängd vitaminer. (framförallt hormonpreparat).

- Störd mineral- och vitaminbalans uppkommer ofta hos äldre människor som äter för lite mat och är beroende av medicin.

- Tobaksrökning och högt alkoholintag ställer höga krav på vitamintillförseln i kroppens strävan att klara av gifterna.

- Snabbmat utgör ett hot mot människans vitaminbehov.

Metoder - Behandlingar »

Brister

En störd näringsbalans startar redan i jorden, men förstärks hela vägen upp i näringskedjan. Det moderna jordbruket tär hårt på myllans mineraler och vitaminer. När jorden saknar dessa, mister växterna sin naturliga resistens och blir mottagliga för skadeangrepp som bekämpas med kemikalier. Konsekvensen för djur och människor blir enzym-, vitamin- och mineralbrister samt belastning av kemiska ämnen.

Kvinna med grönsker

Vitaminer är komplicerade och känsliga ämnen. Hur vi bereder våra livsmedel är av stor betydelse för hur näringsrika de blir. Vid tillagning, lagring, värmehållning och frysning kan stora delar av vitaminmängden gå förlorad. Likaså vid kokning och vid kontakt med ljus och syre. Industriell bearbetning där fibrer, skal och grovt innehåll tas bort innebär även att vitaminer och andra näringsämnen kan försvinna.